TÖÖTAJAD

Notar Aune Harujõe

Aune Harujõe lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1995.aastal ning astus notari kandidaaditeenistusse aastal 1996. Tartu notariks nimetati Aune Harujõe 18. novembril 1998.a.

Notaribüroo on asunud erinevates asukohtades – Riia tn 2, Aleksandri tn 9, Turu tn 1 ning on käesoleval ajal aadressil Tartu, Ülikooli tn 2A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notari ametikohustustest eemal viibimise ajal asendab notarit justiitsministri määratud asendaja, kes tegutseb notari ülesannetes. Notari asendaja teeb notariaaltoiminguid notari nimel ning notari vastutus laieneb ka notari asendajale.

Notari asendaja Margit Hollo

Margit Hollo lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2007. aastal ning notari asendaja õigused on tal samuti alates 2007. aastast. Margit Hollo on töötanud erinevates notaribüroodes Tartus ja Tallinnas alates 2000. aastast. Meie bürooga liitus ta 2011. aastal. Margit Hollol on ka pikaajaline töökogemus (5 aastat) Tartu Maakohtu registriosakonnas (äriregistris).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurist Anneli Pütsepp

Anneli Pütsepp lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe 2020. aastal. Eelnevalt on Anneli Pütsepp töötanud kohtutäituri-, notari- ja advokaadibüroos. Meie notaribürooga liitus ta 2019. aastal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurist Valeria Lebedeva

Valeria Lebedeva lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe 2021. aastal. Eelnevalt on Valeria Lebedeva töötanud notaribüroos. Meie notaribürooga liitus ta 2021. aastal.