TEENUSED

Ametitoimingud ja ametiteenused

Notari ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.
Ametitoimingud osutavad kõik notarid. Ametiteenused on vabatahtlikud ja neid osutatakse vaid kokkuleppel kliendiga.

Peamised ametitoimingud

 • kinnisasjade, sealhulgas korteriomandite, hoonestusõiguste, kinnistute mõtteliste osade jms võõrandamiste lepingute koostamine ja tõestamine;
 • piiratud asjaõiguste, sealhulgas reaalservituutide, isiklike kasutusõiguste, hoonestusõiguste jms seadmiste lepingute koostamine ja tõestamine;
 • kommertspandilepingute koostamine ja tõestamine;
 • hooneühistute liikmesuse võõrandamise ja koormamise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • äriühingute asutamislepingute koostamine ja tõestamine, samuti äriühingute ühinemis- ja jagunemislepingute koostamine ja tõestamine;
 • osaühingute osade võõrandamise lepingute ning pandilepingute koostamine ja tõestamine;
 • abieluvaralepingute koostamine ja tõestamine;
 • pärimisasjade menetlemine;
 • testamentide koostamine ja tõestamine;
 • volikirjade koostamine ja tõestamine;
 • avalike dokumentide apostille´ga kinnitamine.

Ametitoimingute notaritasud on kehtestatud notari tasu seadusega.

 

Ametiteenused

 • õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut
 • avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta
 • vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine
 • tegutsemine vahekohtunikuna
 • lepitamine vastavalt lepitusseadusele

Ametiteenuste notaritasu lepitakse igakordselt kliendiga kokku, lähtudes töö keerukusest ja ajakulust.