TARTU NOTAR AUNE HARUJÕE

 

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kes täidab talle riigi poolt seadusega antud avalikku funktsiooni: notar tõestab õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teeb muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid, mille eesmärk on õigussuhetes turvalisuse tagamine ja õigusvaidluste ennetamine.

Tartu notar Aune Harujõe alustas oma tegevust notarina aastal 1999 ning alates 2017. aastast asub notaribüroo aadressil Tartu Ülikooli tn 2A.