TEENUSED

Ametitoimingud ja ametiteenused

Notari ametitegevus jaguneb ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.
Ametitoimingud osutavad kõik notarid. Ametiteenused on vabatahtlikud ja ametiteenuseid osutatakse vaid kokkuleppel kliendiga.

Peamised ametitoimingud

 • kinnisasjade (sealhulgas korteriomandite, hoonestusõiguste, kinnistu mõtteliste osade) võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • piiratud asjaõiguste (sealhulgas reaalservituutide, isiklike kasutusõiguste, hoonestusõiguste) seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
 • kommertspandilepingute koostamine ja tõestamine;
 • hooneühistu liikmesuse võõrandamise ja koormamise lepingute koostamine ja tõestamine
 • äriühingute asutamislepingute koostamine ja tõestamine, samuti äriühingute ühinemis- ja jagunemislepingute koostamine ja tõestamine;
 • osaühingu osade võõrandamise lepingute ja pandilepingute koostamine ja tõestamine;
 • abieluvaralepingute koostamine ja tõestamine;
 • pärimisasjade menetlemine;
 • testamentide koostamine ja tõestamine;
 • volikirjade koostamine ja tõestamine;
 • avalike dokumentide apostille´ga kinnitamine.

Ametitoimingute notaritasud on kehtestatud notari tasu seadusega.

 

Ametiteenused

 • Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut
 • Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta
 • Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine
 • Tegutsemine vahekohtunikuna
 • Lepitamine vastavalt lepitusseadusele

Ametiteenuste notaritasu lepitakse igakordselt kliendiga kokku, lähtudes töö keerukusest ja ajakulust.